خرید بازی استرتژیک گفتگو با کیهان ورزشی تبدیل به بحران شد!

  مصاحبه معمولی محمد باقر پسران با روزنامه کیهان که ظاهرا به بهانه آن  بار دیگر عرصه تنیس روی میز کشور با جنجال و عدم ثبات دچار شد ! لطفا دقت فرمایید که در سرتاسر این گفتگوی کوتاه نه انتقادی از کسی شده و نه اهانت و نه حتی اشاره ای! لذا به نظر می رسد که ..