خرید بازی استرتژیک هشدار رهبر جدید چین

رهبر جدید حزب کمونیست چین هشدار داد که در صورت مقابله نکردن با فساد، این کشور باید منتظر بروز ناآرامی های گسترده باشد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، “شی جین پینگ” امروز دوشنبه اظهار داشت : اگر به فساد اجازه داده شود که حضوری گسترده در چین داشته باشد حزب کمونیست با تهدیدهایی همچون ناآرامی و از دست دادن قدرت خود روبرو می شود.شی که از وی به عنوان رئیس جمهور آتی چین یاد می شود از موضوع فساد در چین با یک ضرب المثل قدیمی یاد کرد که معنای این ضرب المثل این است : ویرانی برای کسی اتفاق می افتد که ضعیف است.شی در ادامه گفت : در سالهای اخیر برخی کشورها به دلیل عدم مقابله با فساد با افزایش خشم مردم، ناآرامی های مدنی، و سقوط حکومتها روبرو بودند و فساد یک عامل مهم در تمام این موارد است.رئیس جدید حزب کمونیست افزود : اطلاعات و جزئیات زیادی که در این رابطه وجود دارد می گوید که بازده فساد پایان بخشیدن به حیات حزب و پایان کشور است و ما باید هوشیاری خود را افزایش دهیم.