خرید بازی استرتژیک قطري ها دست به کار شدند!

روزنامه الشرق قطر روزدوشنبه نوشت:درنشست کميته برگزاري مسابقات کنفدراسيون فوتبال آسيا که در حاشيه برگزاري نشست کميته هاي کنفدراسيون فوتبال آسيا برگزار مي شود، تغيير زمان برگزاري هفته دوم مسابقات مقدماتي در سال 2013 بررسي مي شود.به گزارش ايرنا، به نوشته اين روزنامه، در اين نشست پيشنهاد تغيير زمان برگزاري هفته دوم مسابقات ياد شده از 22 مارس 2013 (2فروردين 1392) به 14 آگوست 2013 (23مرداد1392)بررسي مي شود.همزماني مسابقات هفته دوم مقدماتي جام ملت هاي آسيا با مسابقات هفته هفتم انتخابي جام جهاني 2014 برزيل دليل بررسي تغيير زمان برگزاري رقابت هاي هفته دوم مسابقات انتخابي جام ملت هاي آسيا عنوان شده است.به نوشته روزنامه الشرق قطر، هفته هفتم مسابقات انتخابي جام جهاني 2014برزيل روز26 مارس (6فروردين) برگزار مي شود و رقابت هاي هفته دوم مسابقات انتخابي جام ملت هاي آسيا روز 22 مارس (2فروردين) برگزار خواهد شد.اين روزنامه بااشاره به زمان چهار روزه براي تيم هاي آسيايي که درمرحله نهايي مسابقات انتخابي جام جهاني 2014 برزيل قرار دارند تصريح کرد: برگزاري مسابقات هفته دوم مقدماتي جام ملت هاي آسيا در زمان تعيين شده از سوي کنفدراسيون فوتبال آسيا براي برخي تيم ها امکانپذير نيست.الشرق افزود: برخي از اين تيم ها بايد در خارج از خانه بازي کنند و بازگشت آنها براي مسابقات انتخابي جام جهاني 2014 در مدت چهار روز شرايط سختي را براي اين تيم ها بوجود مي آورد.اين روزنامه با اشاره به اينکه تيم فوتبال قطر بايد در چارچوب مسابقات انتخابي جام ملت هاي آسيا روز22 مارس در منامه به مصاف بحرين برود اضافه کرد: اين در حالي است که قطر چهار روز بعد بايد در چارچوب مسابقات انتخابي جام جهاني 2014 در سئول به مصاف کره جنوبي برود.براين اساس، به کميته مسابقات کنفدراسيون فوتبال آسيا پيشنهاد شده است هفته دوم مسابقات انتخابي جام ملت هاي آسيا از 22 مارس 2013 به 14 آگوست 2013 تغيير کند.