خرید بازی استرتژیک فرار ناپدري جنايتكار از صحنه قتل پسر 5 ساله

ناپدري جنايتكار كه پسر 5 ساله را با ضربات كابل به قتل رسانده است، تحت تعقيب ويژه پليس قرار گرفت.به گزارش ایران تراژدي تلخ اين جنايت زماني فاش شد كه پسربچه با بدني كبود و بي‌هوش در بيمارستان بستري شد.«اميرعلي» 5 ساله زير ضربات كابل ناپدري در حالي به كام مرگ رفت و براي هميشه چشمانش را بست كه تنها بود.اميرعلي كوچولو از روز چهارشنبه 24 آبان ماه از سوي مادرش و در حالي كه كبودي شديدي روي بدنش ديده مي‌شد، از درمانگاه 12 بهمن به بيمارستان فياض‌بخش انتقال يافت. مادرش خيلي زود بيمارستان را ترك كرد و هنوز 24 ساعت نگذشته بود كه پسربچه تسليم سرنوشت مرگ شد.مسئولان بيمارستان با توجه به آثار ضرب و جرح با كابل روي كمر، سينه و دستان اين پسربچه و مرگ مغزي وي پليس را در جريان قرار دادند.بررسي‌ها نشان داد كه جسد اميرعلي كوچولو تا بعد‌از‌ظهر پنجشنبه در حالي كه مادر و اعضاي خانواده‌اش هيچ سراغي از وي نگرفته بودند، در بيمارستان ماند تا اين‌كه به پزشكي قانوني انتقال يافت.مأموران در بررسي‌هاي ويژه‌اي پي بردند كه اميرعلي ناپدري داشته و اين مرد سنگدل هر از گاهي پسربچه را به باد كتك و شكنجه مي‌گرفت.خيلي زود خانواده پسربچه شناسايي شد و مأموران پي بردند ناپدري جنايتكار وقتي شنيده اميرعلي كشته شده است، خانه‌شان را ترك كرده و زندگي زيرزميني دارد.بنا به اين گزارش، مادر پسربچه در بازداشت است و تحقيقات براي رديابي قاتل فراري ادامه دارد.