خرید بازی استرتژیک توسعه هنر با بروکراسی امکان ناپذیر است

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بروکراسی درامر تولید کتب های علمی و هنری توجیه منطقی ندارد، گفت: نویسندگان باید مفاهیم معنوی موسیقی‌ سنتی را با بیان رسا به رشته تحریردراورند.حسن کامران دستجردی در گفت و گو با خانه ملت، افزود: دولت باید درراستای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و فراهم کردن نیاز مردم به کتاب، حمایت‌های ویژه صورت دهد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بروکراسی درتولید کتاب های هنری وعلمی ،همچون موریانه‌، شاخص علمی کشوررا کاهش می‌دهد، این درحالی است که  نویسندگان به حمایت دولت برای سرمایه ‌گذاری در بخش‌های مختلف هنری و پژوهشی  نیاز دارند، زیرا ما با توسعه تولید کتابهای پرمحتوا می‌توانیم علاوه بر رشد شاخص علمی کشور، جلوه هنرهای ایرانی همچون موسیقی سنتی را به جهانیان نشان دهیم.وی ادامه داد: دولت باید تسهیلات لازم را البته بدون بروکراسی‌های خاص اداری برای سرمایه‌گذاری درراستای توسعه کتاب‌های موسیقی سنتی مهیا کند و بر روی عملکرد این بخش‌ها نظارت کارآمد داشته باشد.کامران دستجردی افزود : یکی ازشاخص‌هایی که موجب موفقیت درعرصه های هنری می‌شود، این است که توسعه الگوی های ایرانی و اسلامی  به عنوان یک عنصر محرک و پیشرو در اقتصاد هنری کشورمورد حمایت ویژه قرارگیرد. وی ادامه داد :تحول درعرصه موسیسقی درکشورباید به طریق علمی و پژوهشی باشد و این امربه این معنا است  که نویسندگان باید مفاهیم معنوی موسیقی‌های سنتی را با بیان رسا به رشته تحریر در بیاورند. عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی، یاد آورشد : موسیقی سنتی می‌تواند در عرصه هنر سیر صعودی داشته باشد، به شرطی  که توسعه این موسیقی با کارشناسی فرهنگی دقیق توسط افراد متخصص در این زمینه انجام شود.