خرید بازی استرتژیک پرونده افزایش تعرفه آب و برق بسته شد

وزیر نیرو با اعلام اینکه بدون تصمیم ستاد هدفمندی یارانه ها، هرگونه تغییر در تعرفه های آب و برق غیرممکن است، گفت: از طریق مذاکره با دولت و مجلس به دنبال حل مسائل این بخش هستیم.مجید نامجو در گفتگو با مهر در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در وزارت نیرو به منظور اعمال تعرفه های جدید آب و برق و اینکه آیا در حال حاضر به دلیل عدم اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها، این وزارتخانه با کمبود درآمد مواجه است؟ گفت: در هر صورت ما باید بتوانیم هزینه ها را در این بخش جبران کنیم.وزیر نیرو اظهار داشت: با توجه به اینکه ما انتظار داشتیم هدفمندی در فاز دوم اجرا شود، برنامه ریزی کرده بودیم. با این حال ما هنوز در مورد آب و برق با قیمت های واقعی فاصله داریم و تنها در بخش برق 50 درصد یارانه می پردازیم.نامجو با تاکید بر اینکه این موضوع نشان می دهد حتما باید فکری برای آینده صنعت آب و برق صورت گیرد، در ارتباط با احتمال اعمال روش جایگزین از سوی وزارت نیرو برای تغییر تعرفه های آب و برق در ماه های باقی مانده از سال، افزود: بدون تصمیم ستاد هدفمندی یارانه ها، تقریبا افزایش تعرفه های آب و برق غیرممکن است.وی در این ارتباط که آیا در سال آینده برای نزدیک کردن تعرفه های آب و برق به قیمتهای واقعی در راستای هدفمندی یارانه‌ها، وزارت نیرو امیدوار به اجرای فازدوم است و یا اینکه به دنبال روش جایگزین خواهد بود؟ بیان داشت: در حال حاضر لایحه بودجه سال 92 در حال تدوین است و ما می توانیم مسائل صنعت آب و برق را به دولت و مجلس ارائه کنیم.وزیر نیرو گفت: قطعا برای اینکه بتوانیم کشور را در بخش آب و برق اداره کنیم و شرکت های زیرمجموعه آب و برق بتوانند سرپا بمانند باید تدبیری اندیشیده شود.نامجو افزود: هم اکنون در این زمینه تلاش می کنیم که از طریق انجام مذاکره با دولت و مجلس، مسائل را پیش ببریم.در روزهای گذشته نیز یکی از مقامات ارشد این وزارتخانه از احتمال افزایش 15درصدی قیمت برق و آب در سال آینده خبر داد هو گفته بود که در این زمینه تلاش هایی صورت خواهد گرفت.