خرید بازی استرتژیک وجود 4 هزار هکتار بافت فرسوده در پایتخت

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: تهران دارای 4 هزار هکتار بافت فرسوده و 15 هزار بافت آسیب پذیر و در معرض خطر است.  علیرضا جعفری در گفتگو با مهر اظهار داشت:‌ تهران دارای 4 هزار هکتار بافت فرسوده و 15 هزار هکتار بافت ناپایدار و آسیب پذیر است که با تدبیر مدیریتی و اقدامات پیشگیرانه در حال مقاوم سازی است. حجم گسترده‌ای از این بافتها نیازمند توان مدیریتی برای بازسازی و نوسازی است البته شهرداری به عنوان یکی از بازوها با تهیه بسته تسهیلات تشویقی و حذف هزینه صدور پروانه ساخت اقداماتی را در این زمینه انجام داده است که رویکرد مدیریت شهری مثبت و فعال بوده است.  وی ادامه داد: بازوی دوم کمکهای دولت و حمایتهای مالی برای نوسازی است که امیدواریم با عملیاتی کردن وعده‌ها و تکالیف تامین شود. البته اعتباراتی در قالب مسکن مهر برای نوسازی در نظر گرفته شده بود اما در تسهیلات اعطایی به مردم نتوانستیم اعتماد آنها را جلب کنیم.  به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، امروز بار نوسازی در پایتخت بر دوش مدیریت شهری است اگرچه طرحهای شهری را برای نوسازی همچنان دنبال می‌کنیم. این در حالی است که برای نقاط حادثه پذیر که روی گسلها واقع شده‌اند برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است.