خرید بازی استرتژیک مبارزه با تثبیت مدیریت در دولت نهم و دهم باب شد

محمدرضا خباز با انتقاد از عملکرد دولت در تغییر استانداران در مدت باقی مانده از عمر دولت دهم، مبارزه با تثبیت مدیریت را از موضوعات بغرنج در دولت نهم و دهم خواند وافزود: دولت نهم و دهم مدیریت‌های ژله‌ای و متزلزل را در کشور باب کرد به طوریکه هیچ مدیری اطمینان ندارد اگر فردا در محل کار خود حاضر شود در سمت خود باقی است یا خیر؟به گزارش خانه ملت، نماینده مردم کاشمر در مجلس هشتم، با یادآوری عزل وزیر امور خارجه وقت حین مذاکره با رئیس‌جمهور سنگال، ادامه داد: این موضوع تا حدی در دولت تکرار شده که قبح آن برای مسئولان ریخته و در واقع آن را گناه قلمداد نمی‌کنند.وی با بیان اینکه ۷ الی ۸ ماه تا پایان عمر دولت نهم باقی نمانده است، یادآور شد: در این مدت کدام استاندار قادر است امور استان را ساماندهی کند، مگر اینکه بگوییم استاندار قرار است معجره کند که این هم امکان پذیر نیست.عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس هشتم، با انتقاد از عملکرد دولت در برکناری استاندار خراسان رضوی، تاکید کرد: اگر استاندار قبلی عملکرد مثبتی داشته به طور طبیعی باید در این ۷ الی ۸ ماه هم به فعالیت خود ادامه دهد، اما اگر هم خوب نبوده چرا منصوب شده است؟ ممکن است بگویند استانداری که برکنار شده تا اندازه‌ای نامناسب بوده که یک روز هم نباید وی را تحمل کرد، در این شرایط هم جای طرح این سوال وجود دارد که  چرا زودتر برکناری انجام نشد؟وی با بیان اینکه تغییر استانداران در مدت باقی مانده از عمر دولت دهم  قابل توجیه و به مصحلت نیست، تاکید کرد: حتی رهبر معظم انقلاب طی رایزنی با مجلس به نمایندگان توصیه کردند برای ۸ ماه باقی مانده دست به استیضاح نزنید و از ابزار دیگری استفاده کنید، که به اعتقاد من هم اگر در شرایط فعلی وزیری استیضاح شود چه کسی در مدت باقی مانده مسئولیت وزارتخانه موردنظر را خواهد پذیرفت آن هم با این اوضاعی که دولتمردان برای اقتصاد کشور به بار آورده اند؟عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس هشتم، تغییر استانداران در سطح کشور را ناشی از بی‌برنامگی دولت خواند وتصریح کرد: یکی از عیب‌های دولت این است که در انجام وظایف خود دچار روزمرگی شده، به این معنا که امروز خوابیده و فردا تصمیم می‌گیرد.