خرید بازی استرتژیک قیمت گاز افزایش نمی یابد

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آغاز فصل سرما و اختصاص بخش اعظم گاز تولیدی به بخش خانگی گفت: قیمت گاز در فصل سرما مانند سال گذشته خواهد بود و افزایش نمی یابد. به گزارش واحد مرکزی خبر ، بوجارزاده با بیان اینکه اقلیم کشور به 4 منطقه خیلی سرد ، سرد ، معتدل و گرم تقسیم شده است گفت: میانگین محاسبه هر مترمکعب گاز در فصل سرما 70 تومان محاسبه خواهد شد.وی با بیان اینکه برای محاسبه قیمت گاز 14 پله تعریف شده است و قیمت ها از 30 تومان در پله اول آغاز می شود گفت: قیمت ها با افزایش پله های مصرف به شکل صعودی محاسبه می شود و تا 360 تومان هم می رسد که البته خانواده ها می توانند با صرفه جویی در مصرف گاز هزینه های خود را مدیریت کنند و هر چقدر پله های مصرفی پایین باشد هزینه هم کمتر خواهد شد.بوجارزاده گفت: 5 ماه سال گرم محسوب می شود که قیمتها به طور میانگین بیش از هفتاد تومان بر هر متر مکعب محاسبه می شود و در هفت ماه سرد سال بهای گاز کمتر خواهد بود.وی با بیان اینکه در یک سال اخیر یک میلیون و سیصد هزار مشترک جدید به شبکه گازرسانی محاسبه شده است گفت: 10 هزار واحد صنعتی جدید و پنج نیروگاه جدید هم در این مدت مشترک گاز شده اند و به 930 شهر و 13 هزار روستا گازرسانی می کنیم.بوجارزاده تأکید کرد: همچنان به همراهی و همکاری مردم در مصرف بهینه گاز نیاز داریم تا زمستان را بدون چالش سپری کنیم.