خرید بازی استرتژیک احتمال تغییر نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی

عباس معمارنژاد در خصوص جدیدترین تصمیمات اتخاذ شده پیرامون افزایش نرخ عوارض دریافتی از خودروهای خارجی وارداتی به کشور، گفت: آنچه که ما تاکنون عمل کردیم و از خودروهای وارداتی عوارض ورود به کشور بر اساس ارز مرجع 1226 تومانی دریافت کردیم، طبق ماده 14 قانون امور گمرکی بوده است.به گزارش مهر، رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: طبق این ماده، وقتی گمرک می خواهد حقوق ورودی تعیین کند باید ارزش ریالی کالا را مشخص کند و در همین قانون آمده ارزش ریالی کالا عبارت است از ارزش ارز خارجی آن ضرب در نرخ ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی. تا ابتدای مهرماه نرخ ارز رسمی اعلام شده بانک مرکزی 1226 تومان بود و ما هم دقیقا بر مبنای همین نرخ عمل کردیم.نامه نگاری با بانک مرکزیمعمارنژاد ادامه داد: در حال حاضر که نرخ ارز مرکز مبادله ای هم آمده است، این موضوع را تاکنون چند نامه نگاری با بانک مرکزی داشته ام که به ما اعلام کنند نرخ ارز مدنظر آنها برای محاسبه عوارض واردات خودرو به کشور چیست؟وی خاطر نشان کرد: احتمالا تا پایان هفته جاری با جلسات و مذاکراتی که داریم، به جمع بندی برسیم و آنها نرخ ارز جدید را اعلام خواهند کرد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که آیا پس از اعلام نظر بانک مرکزی دریافت عوارض واردات خودروهای خارجی با نرخ جدیدی خواهد بود؟ افزود: اگر نرخ ارز جدیدی که اعلام می شود که قطعا بالاتر از نرخ 1226 تومان خواهد بود، سیاست جدید دولت این است که متناسب با آن، نرخ تعرفه ها سود بازرگانی را اعلام کند به نحوی که حقوق ورودی افزایش پیدا نکند.معمارنژاد تاکید کرد: طبق این روند، اگر کالایی قبلا حقوق ورودی 1000 تومانی پرداخت می کرد ،در آینده هم با وجود افزایش نرخ ارز با تعدیل تعرفه ها همان هزارتومان را بپردازد ، چون اگر غیر از این باشد منجر به تورم وارداتی می شود.وی در این زمینه که آیا نظر گمرک اعمال قیمتهای ارز غیرمرجع مرکز مبادلات ارزی برای عوارض خودروهای وارداتی به جای نرخ 1226 تومانی است؟ گفت: چند راهکار را با بانک مرکزی مطرح کردیم ولی هنوز نهایی نشده است اما یک راهکار این بود که کالاهایی که در گروه 1 و 2 با ارز مرجع وارد می شوند، محاسبه حقوق ورودی آنها با همان نرخ مرجع 1226 تومان باشد.رئیس کل گمرک ایران، افزود: علاوه بر آن، کالاهایی که با نرخ های غیرمرجع وارد کشور می شوند، اگر با نرخ مبادله ای است که با همان نرخ و اگر واردات در مقابل صادرات است نیز با همان نرخ عوارض دریافت شود.