خرید بازی استرتژیک شكايت مهدي هاشمي از چند روزنامه

وكيل مدافع مهدي هاشمي از طرح شكايت عليه مديران مسئول برخي روزنامه ها و سايت هاي خبري در دادسراي فرهنگ و رسانه و احضار برخي از آنان به دادسرا خبر داد . عليزاده در گفت وگو با ايسنا در اين باره گفت: حدود دو هفته پيش از نشريات كيهان، وطن امروز، جوان، مشرق، رجانيوز، 9 دي و نداي انقلاب به اتهام افترا و نشر اكاذيب شكايت كرديم و دادسراي فرهنگ و رسانه به طور جدي در حال پيگيري اين شكايات است . وي با بيان اينكه رسيدگي به اين شكايات در شعب دوم، نهم و دوازدهم دادسراي فرهنگ و رسانه انجام مي شود، افزود: تا كنون شعب نهم و دوازدهم مديران مسئول كيهان، وطن امروز، جوان، ايران و رجانيوز را احضار كرده اند . وكيل مدافع مهدي هاشمي در مورد آخرين وضعيت موكلش نيز گفت: مدتي است كه از موكلم خبري نداريم به درخواست ما براي تبديل قرار بازداشت او به قرار وثيقه هم ترتيب اثر داده نشده و در حال حاضر ما نگران سلامتي او هستيم .