خرید بازی استرتژیک شرط صدور برچسب سرویس مدرسه برای خودروها

رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: برای خودروهایی با بیش از 5 سال عمر، برچسب سرویس مدرسه صادر نمی شود.  احمدرضا ایمانی در گفتگو با مهر گفت: بحث ایمنی سرویس مدارس دانش آموزان از موضوعات بسیار مهم آموزش و پرورش است و به همین منظور جلسه ای با مدیران حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پلیس راهور، سازمان تاکسیرانی برگزار کرده و با موافقت همه اعضا مصوب شد که برچسب سرویس مدارس تنها به خودروهای ایمن و با عمر حداکثر 5 سال صادر شود.  وی افزود: معاینه فنی، 5 ساله بودن خودرو، عدم سوء پیشینه رانندگان سرویس مدارس، عدم استفاده از مواد مخدر از اولویتهای آموزش و پرورش شهر تهران برای ایمنی سرویسهای مدارس است.  ایمانی درباره تعیین تکلیف سرویسهای مدارسی که عمرشان بیشتر از 5 است، توضیح داد: هفته آینده قرار است جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان تاکسیرانی، معاونت حمل و نقل و ترافیک و آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شود و در صورتی که اعضا تصویب کنند، برچسب سرویس مدارس به خودروهای 6 ساله به شرط داشتن معاینه فنی داده می شود در غیر این صورت برای هیچ خودرویی برچسب سرویس مدرسه صادر نخواهد شد.  رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به ضرورت ایمن سازی خودروها در آستانه فصل سرما گفت: خودروهای 5 ساله که مجوز سرویس مدارس دارند نیز باید از نظر فنی و راه اندازی سرویس گرمایشی مورد تایید کارشناسان باشند تا بتوان از حوادث ناگوار پیشگیری شود.