خرید بازی استرتژیک بررسی تناسب جرم اسیدپاشی با مجازات‌ آن

موسی غضنفرآبادی با اشاره به بررسی لایحه مجازات اسلامی و لزوم افزایش مجازات اسیدپاشی گفت: در تمامی جرایم از جمله اسیدپاشی اگر امکان قصاص وجود داشته باشد با توجه به نظر پزشکان قصاص انجام می‌شود، اما این در حالی است که ضرری مضاعف به مجرم زده نشود.به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اگر امکان قصاص وجود نداشته باشد، بحث پرداخت دیه مطرح می‌شود. پرداخت دیه با توجه به نص قانون و جرم صورت گرفته شامل ارش و پرداخت مالی می‌شود.نماینده بم در مجلس با بیان اینکه مجازات حبس، جزای نقدی و تعزیر نیز برای اقدام به اسیدپاشی وجود دارد، تصریح کرد: نمی‌توان گفت مجازات های موجود بازدارنده است چراکه برخی افراد با وجود شدت مجازات‌ها همچنان اقدام به اسیدپاشی یا ارعاب به وسیله آن می‌کنند.غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی بررسی تناسب میزان مجازات‌ها با جرم اسیدپاشی است اما کمیسیون حقوقی تاکنون طرح یا لایحه‌ای در این خصوص نداشته است.