خرید بازی استرتژیک استرس والدین علت چاقی کودکان

محققان آمریکایی اظهار داشتند که استرس والدین علتی برای چاقی کودکان تلقی می شود.  به گزارش مهر، دکتر الیزابت پروت – پارک کارشناس تغذیه بیمارستان کودکان فیلادلفیا که محقق اصلی این تحقیقات بوده است طی بیانیه ای اظهار داشت: استرس در والدین ممکن است یک عامل خطر مهمی برای چاقی کودکان و رفتارهای وابسته به آن باشد.  وی افزود: شدت و تعداد عوامل استرس زا بر والدین در این میان نقش مهمی برعهده دارد.  در میان عوامل استرس زا برای کودکانی که به چاقی کودکان ارتباط دارد می تواند سلامت ذهنی و فیزیک ضعیف، فشار مالی و داشتن تنها یکی از والدین موثر است.  محققان با بررسی اطلاعات 2119 نفر از پدرها و مادرها و درمانگرانی که در یک نظرسنجی تلفنی در سال 2006 شرکت کرده بودند، نتایج تحقیقات کنونی را ارائه کردند.  در خانواده هایی که کودکان بین 3 تا 17 سال داشتند، 25 درصد چاقی میان کودکان مشاهده شد.  درمیان متغیرهایی که دربرگیرنده عوامل استرس زا برای والدین است، سن، نژاد، کیفیت سلامتی، جنسیت کودک، سطح سواد والدین، شاخص توده بدنی و کیفیت خواب تأثیرگذار است.  این تحقیق که قرار است در شماره مجله پزشکی کودکان در ماه نوامبر منتشر شود نشان می دهد که داشتن تنها یکی از والدین یا پدر و یا مادر در چاقی کودک تأثیر چشم گیری دارد. این درحالی است که فشار مالی نیز در عدم داشتن تحرک فیزیکی برای کودک موثر است.  این درحالی است که هیچ کدام از نتایج این تحقیق کاهش مصرف میوه ها و سبزیها توسط کودکان را به عنوان عاملی برای چاقی نمی داند، اما استرسی که والدین متحمل می شوند و مصرف غذاهای سریع توسط کودکان با چاقی این کودکان ارتباط دارد.