خرید بازی استرتژیک اخاذي 30 ميليون توماني

مردي كه به انگيزه اخاذي 30 ميليون توماني، جوان دانشجويي را در كرمان ربوده و با انتقال به خانه‌اي روستايي در زاهدان، او را زنداني كرده بود، از سوي پليس آگاهي كرمان دستگير شد.متهم، گروگان خود را در خانه روستايي به غل و زنجير كشيده بود. تا اين‌كه گروگان وقتي از غل و زنجير رها شد و مرد آدم‌ربا براي ساعاتي از مخفيگاهش خارج شده بود، فرصتي براي فرار پيدا كرد و خود را نجات داد.  به گزارش جام‌جم، سرهنگ هوشنگ پوررضاقلي، رييس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان كرمان از دستگيري مردي به اتهام ربودن يك پسر دانشجو در اين شهر خبرداد و به خبرنگار ما گفت: اوايل مهر امسال مردي با حضور در پليس آگاهي استان كرمان از گم شدن پسر دانشجويش خبر داد و براي يافتن وي در خواست كمك كرد.  رئيس پليس آگاهي كرمان اضافه كرد: ماموران با اطلاعات به‌دست آمده از شاكي، جستجو براي يافتن فرزند وي را آغاز كردند.  پسر دانشجو ربوده شده بود  در حالي كه تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت، شاكي با حضور دوباره در مركز پليس، اين بار اطلاعات جديدي را دراختيار ماموران قرار داد و گفت: مرد غريبه‌اي در تماس با من ادعا كرد، پسرم را ربوده و براي آزادي وي 30 ميليون تومان درخواست كرد. ابتدا گفته‌هاي مرد غريبه را قبول نكردم اما ساعاتي بعد وقتي در تماس دوباره همان مرد غريبه، صداي ناله‌هاي فرزندم را شنيدم، اطمينان يافتم فرزندم ربوده شده و جانش در خطر است.  پرداخت 30 ميليون تومان براي آزادي گروگان  پوررضاقلي يادآور شد: با اطلاعات به دست آمده از شاكي، روند رسيدگي به پرونده وارد مرحله جديدي شد و ماموران با آموزش به خانواده شاكي از آنها خواستند در تماس بعدي آدم ربا به محل ملاقات با وي بروند.  در حالي كه تحقيقات براي شناسايي مخفيگاه متهم ادامه داشت، چند روز بعد شاكي با حضور در مركز پليس بيان كرد، مرد آدم‌ربا با وي تماس گرفته و گفته 30 ميليون تومان را به يكي از شهرهاي شرقي كشور برده و در كنار جاده بگذرم و تهديد كرده در صورتي كه موضوع را به پليس اطلاع دهم، فرزندم را خواهد كشت و جسد او را ارسال مي‌كند.  در ادامه مشخص شد، شاكي از ترس جان پسر جوانش و بدون اطلاع پليس پول درخواستي مرد آدم‌ربا را در محل مورد نظر قرار داده و ساعاتي بعد وقتي دوباره به همان جا مراجعه مي‌كند تا فرزندش را تحويل بگيرد، اثري از او نمي‌يابد.  فرار گروگان از مخفيگاه آدم‌ربا  رييس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان كرمان اضافه كرد: جستجوي پليس همچنان براي يافتن مخفيگاه گروگانگير و رهايي جوان ربوده شده ادامه داشت تا اين‌كه دوروز پيش پسر شاكي ـ جوان ربوده شده ـ كه موفق به فرار از مخفيگاه مرد آدم‌ربا شده بود، به پليس آگاهي كرمان آمد.  آدم‌ربا يك آشنا بود  جوان ربوده شده به پليس گفت، اوايل مهر امسال، در پايانه مسافربري كرمان يكي از دوستان همكلاسي‌اش را ديده كه قصد داشته براي شركت در يك مراسم عروسي به شهر بم برود بنابراين با اصرار دوستش، سوار خودروي زانتياي وي شده و با او همراه مي‌شود اما در ميانه راه راننده تغيير مسير داده و پس از بستن دست و پاي مرد جوان، وي را به يك خانه روستايي در زاهدان مي‌برد و همان جا او را با غل و زنجير زنداني مي‌كند.  در ادامه مشخص شد، مرد آدم‌ربا در اين مدت با تهديد وي به مرگ، او را كتك مي‌زده تا خانواده‌اش در تماس تلفني صداي ناله‌هايش را بشنوند و پول درخواستي را بپردازند.  وي اضافه كرد: در مرحله بعدي تحقيق معلوم شد، روزگذشته متهم غل و زنجير جوان ربوده‌شده را باز كرده و پس از قفل كردن در خانه، از آنجا خارج شده است. مرد جوان نيز با شكستن شيشه پنجره رو به خيابان از آنجا فرار مي‌كند و با آمدن به كنار جاده، سوار يك خودروي عبوري شده و با گفتن موضوع به مرد راننده، وي كمكش كرده تا خود را به كرمان برساند.  درپي اطلاعات به دست آمده از جوان ربوده‌ شده، مشخصات خودروي زانتياي متهم فراري در اختيار گشت‌هاي انتظامي قرار گرفت و خودروي وي هنگام عبور از پليس راه كرمان متوقف و آدم‌رباي فراري دستگير شد.  انگيزه متهم اخاذي بود  رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان كرمان يادآور شد:‌ متهم با انتقال به پليس آگاهي در بازجويي گفت: درپي ملاقات با دوستش كه در كرمان دانشجو بوده است، متوجه وضع مناسب مالي خانواده جوان دانشجو شده و تصميم به ربودن وي و اخاذي از خانواده‌اش گرفته است.  بنابراين گزارش، متهم با قرار قانوني به اتهام آدم‌ربايي و اخاذي روانه زندان شد. تحقيقات تكميلي براي مشخص شدن ديگر جرايم ارتكابي از سوي وي ادامه دارد.