خرید بازی استرتژیک مسئولان مانع از ایجاد التهاب در جامعه می‌شوند

دکتر عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص ضرورت حضور پرشور مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: اگر مسئولان به درستی به وظایف خود عمل کنند مردم نیز حضور در انتخابات و مشارکت در آن را جزو وظیفه خود می‌دانند.به گزارش ایسنا، وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید بدانند که با عملکرد صحیح و مطلوب خود مانع از ایجاد التهاب در جامعه می‌شوند و زمینه حضور مردم در انتخابات را فراهم می‌کنند.رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه درباره ضرورت همدلی و پرهیز از رسانه‌ای کردن اختلافات، اظهار کرد: هیچ فرد عاقل و منطقی نباید مسائل کلان مملکتی آن هم در سطح قوا را در رسانه‌ها مطرح کند به ویژه اینکه مقام معظم رهبری همواره بر تعامل میان مسئولان تاکید داشته‌اند.عزیزی با غیرمنطقی خواندن رسانه‌ای کردن مسائل مطرح شده میان مسئولان در رسانه‌ها، گفت: اگر این اقدام از طریق سران قوا انجام شود و ایجاد التهاب کند اصلا جالب نیست.