خرید بازی استرتژیک مراقب فرار خسروی باشید!

در دست نوشته محمود رضا خاوری مدیرعامل فرار بانک مرکزی به مدیر وقت حوزه حراست بانک ملی ایران در سوم مردادماه 1388 آمده است: جنب آقای ایران منش، باسلام، آقای خسروی آب معدنی داماش بدهکار بانک ظاهرا در حال خروج از کشور است، نیاز به مراقبت شدید دارد. مذاکره کنید.”محمود رضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران مهرماه سال 90 در پی کشف بزرگترین فساد بانکی در اقتصاد ایران از کشور فرار کرد و به کانادا رفت. از آن تاریخ تاکنون هیچ خبری از وی تاکنون منتشر نشده است.همان زمان روزنامه انگلیسی گلوب اند میل در گزارشی عنوان کرده بود که محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی  دارای خانه ای 3 میلیون دلاری در تورنتو است. خانواده خاوری در کانادا اقامت دارند و اسناد مربوط به ثبت نشان می دهد که خاوری دارای خانه ای 3 میلیون دلاری در تورنتو است. ااین روزنامه مطرح کرده بود که خاوری فردی “ایرانی- کانادایی” است که استعفای خود را تقدیم مقامات ایرانی کرده و روز پس از آن از لندن به فرانکفورت پرواز کرده و سپس با پرواز لوفتانزا به تورنتو سفر کرده است.