خرید بازی استرتژیک قیمت سیمان افزایش یافت

سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان  اعلام كرد: افزایش قیمت محصول سیمان قطعی بوده و هرگونه پیگیری تعزیری در این خصوص متوقف شده است.به گزارش ایلنا، براساس نامه ارسالی مورخ 19/07/1391 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، موضوع افزایش قیمت محصول سیمان قطعی بوده و هرگونه پیگیری تعزیری در این خصوص متوقف شده است­.همچنین براساس نامه شماره 186418/60 مورخ 19/07/91 وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تامین به موقع سوخت کارخانجات تولیدی سیمان که از مرداد ماه سال جاری از گاز به مازوت تغییر سوخت داده اند با همان نرخ گاز مصرفی و با در نظر گرفتن اولویت تاکید شده است­.