خرید بازی استرتژیک درگیری لفظی شدید نبی با گزارشگر تلویزیون

دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران به گزارشگران دو شبکه تلویزیونی تذکر جدی داد.به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی محمدنبی که در حال گفت‌وگو با گزارشگر ۲ شبکه تلویزیونی بود با آنها درگیری لفظی شدیدی پیدا کرد.نبی به این خبرنگاران گفت: به شما اجازه نمی‌دهم در مجمع فدراسیون فوتبال ایران به نفع عرب‌ها حاشیه‌سازی کنید. مراقب رفتار و عملکرد خود باشید.دبیرکل فدراسیون فوتبال به یکی از گزارشگران که قصد توجیه کار خود را داشت، گفت: من 52 سال است در فوتبال حضور دارم و هم شما مرا می‌شناسید و هم من شما را می‌شناسم. از شما می‌خواهم چنین کاری را انجام ندهید.