خرید بازی استرتژیک جزئيات قتل مديرعامل به دست کارمند انتقام جو

جواني که به دليل اخراج جلوي چشمان همسر صاحبکارش به ضرب گلوله جان او را گرفته بود، صبح ديروز در جلسه محاکمه جزئيات اين اقدام اش را شرح داد. به گزارش خراسان، پرونده اين جنايت روز ۸ارديبهشت ماه سال گذشته روي ميز بازپرس جنايي پايتخت قرار گرفت. گزارش اوليه پليس نشان مي داد، مردي ۳۲ساله به نام پويان که مدير يک شرکت واقع در بزرگراه جلال آل احمد بود، به ضرب گلوله يکي از کارکنان اخراجي اش به نام سجاد کشته شده است. چند نفر از کارمندان شرکت که شاهد ورود سجاد به شرکت و درگيري او با مدير شرکت بودند، جزئيات اين حادثه را شرح دادند و به اين ترتيب يک روز بعد متهم به قتل در حالي که به کرمانشاه گريخته بود، دستگير شد. سجاد در بازجويي هاي اوليه اتهام قتل پويان را پذيرفت و اخراجش از شرکت را انگيزه اصلي اش از اين کار اعلام کرد و گفت مي خواسته با اين کار از پويان انتقام بگيرد. در چنين شرايطي او صحنه جنايت را بازسازي کرد و با تکميل تحقيقات و صدور کيفرخواست، پرونده به دادگاه کيفري استان تهران ارسال شد. در جلسه محاکمه که در شعبه ۷۴ به رياست قاضي اصغر عبدالهي برگزار شد، ابتدا اصغري روشن به نمايندگي از دادستان تهران متن کيفرخواست را قرائت کرد و گفت: متهم با شليک گلوله به سينه مقتول جان وي را گرفته است. او در تمام مراحل تحقيقات اين اتهام را پذيرفته است. بنابراين خواستار مجازات وي هستم. در ادامه اولياي دم مقتول خواستار قصاص سجاد شدند و سپس نوبت به او رسيد تا در برابر اتهام قتل عمدي از خود دفاع کند. او گفت: مدت ها بود در شرکت کار مي کردم و مشکلي هم با مديرعامل نداشتم اما از چند ماه قبل به خاطر مسائل مالي با او دچار اختلاف شدم. روز حادثه يک کلت کمري تهيه کردم و همراه يکي از دوستانم وارد شرکت شديم. ابتدا دست و پاي منشي شرکت را بستيم تا مانع ما نشود. سپس وارد اتاق پويان شديم. آن روز همسر او هم آن جا بود. اسلحه را به طرف او گرفتم و شروع به تهديد کردم اما پويان فکر مي کرد کلتم قلابي است و به حرف هايم توجهي نمي کرد. به همين دليل يک تير هوايي شليک کردم. بعد از آن بود که او به خودش آمد. گلوله دوم را شليک کردم که تير به سينه پويان اصابت کرد و او روي زمين افتاد. من نمي خواستم پويان را بکشم. به دنبال اظهارات متهم، قاضي با اخذ آخرين دفاع از او ختم دادرسي را اعلام کرد. قرار است هيئت قضات به زودي راي خود را در اين باره اعلام کنند.