خرید بازی استرتژیک كاربران مجازی هم صاحب هیئت شدند +پوستر

اولین هیئت كاربران شبكه های مجازی گوگل پلاس و فیسبوك این هفته در تهران برگزار میشود.به گزارش «»، جمعی از كاربران شبكه های مجازی گوگل پلاس و فیسبوكاقدام به راه اندازی هیئتی حقیقی كرده اند. اولین جلسه این هئیت قرار است به مناسبت میلاد امام هادی (ع)  چهارشنبه این هفته همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد موسی بن جعفر (ع) برگزار گردد.كاربران شبكه های مجازی در پاسخ به هتاكی های صورت گرفته علیه امام هادی(ع) نام هیئت خود را “مكتب الهادی” انتخاب كرده اند.