خرید بازی استرتژیک دیدار طارق الهاشمی و ملک عبدالله + تصاویر

عبدالله شاه عربستان در ديدار ساليانه خود در حاشيه مراسح حج ابراهيمي، بار ديگر كينه خود نسبت به ملت و دولت عراق را با استقبال از طارق‌ الهاشمي معاون فراري و سابق رياست جمهوري اين كشور نشان داد. به گزارش ايران آباد، در تصاويري كه توسط خبرگزاري رسمي عربستان منتشر شده است؛ طارق الهاشمي با حضور سران برخي از كشورهاي اسلامي در كنار عبدالله سعودي نشسته است طارق الهاشمي كه توسط دادگاه‌هاي عراق به دليل مشاركت در انفجارهاي تروريستي اين كشور و قتل عام صدها نفر از مردم اين كشور به اعدام محكوم شده و اكنون در تركيه به سر مي‌برد .هنوز دولت عراق نسبت به اين رفتار رژيم سعودي از خود واكنشي نشان نداده است . $(“#owl-demo846″).owlCarousel({ /* autoPlay : 3000, stopOnHover : true, navigation:true, paginationSpeed : 1000, goToFirstSpeed : 2000, singleItem : true, autoHeight : true, transitionStyle:”fade” */ rtl:true, autoplay : true, autoplayHoverPause : true, loop:true, margin:10, items : 1, responsive:{ 0:{ items:1 }, 600:{ items:1 }, 1000:{ items:1 } } , nav: true, dots:false, controlsClass : “my_controls3”, navContainerClass : ‘my_nav_container3’, navText : [“”, “”], }); .slide_vertical_padding{ padding:30px 0 10px; }