خرید بازی استرتژیک تصاویر جالب: جشنواره سبزیجات غول پیکر

دنیای رکورد زنی تنها در سرعت و قدرت نیست، بعضی وقت‌ها سبزیجات هم رکورد می‌زنند.به گزارش فارس، نمایشگاه پاییزه گل هاروگیت انگلستان در قسمت سبزیجات شاهد میوه‌های غول پیکر و خارج از اندازه متعارف بود که برای صاحبانشان رکورد زدند. در بین این سبزیجات، کلم 36 کیلویی، پیاز هشت کیلویی و کدوی 56 کیلویی وجود داشت که بازدید کنندگان از نمایشگاه را به تعجب وامی‌داشت.