خرید بازی استرتژیک بی ثباتی مدیریتی، موریانه ورزش کشور

نماینده مردم دشتستان در مجلس، گفت: مدیریت کوتاه مدت، بلای جان ورزش کشتی است، از همین رو دولت باید در این راستا تصمیماتی کارآمد اتخاذ کند.سید مهدی موسوی نژاد در گفت‌و گو با خانه ملت، افزود:مدیریت ورزشی یعنی به کارگیری موثر و کارآمد تمام ظرفیت های ورزشی برمبنای یک نظام راهبردی ارزشی پذیرفته شده که از طریق  دیپلماسی ورزشی، برنامه ریزی متمرکز، استفاده از پیشکسوتان ورزشی، برای دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت می‌گیرد.نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نبود مدیریت صحیح در ورزش، عزل و نصب‌های غیر کارشناسی در فدراسیون‌ها و بالاخره به ‌کارگیری مدیران کوتاه مدت در بدنه ورزش می تواند شاخص ورزشی کشوررا به نحو چشمگیرکاهش دهد.موسوی نژاد افزود: بی‌ثباتی مدیریت ورزشی، موریانه ورزش درهرکشوربه شمارمی‌آید، زیرا مدیریت کوتاه مدت اجازه نخواهد داد، مدیران برنامه های ورزشی خود را اجرا کنند.درواقع اگربخواهیم ورزش حرفه‌ای را در کشور  پایه گذاری کنیم، در نگاه  نخست باید ببینیم که توسعه ورزش شامل چه جنبه‌هایی است وورزش به کدام یک از این جنبه‌ها نیاز دارد، دراین صورت است که می‌توانیم همه جانبه در جهت علمی کردن ورزش گام برداریم. نماینده مردم دشتی تصریح کرد: برای توسعه ورزش کشورسه عامل نیروی متخصص، علم مدرن ورزشی و استفاده  بهینه از استعدادهای  ورزشکاران در مناطق محروم در سنین  کودکی باید لحاظ شود و این امر زمانی امکان پذیراست که یک مدیر باتجربه هدایت ورزش کشوررا به دست گیرد.عضو کمیسیون انرژی مجلس یاد آور شد: در برنامه‌های ورزشی، توسعه حرفه‌ای مد نظر است و مربیان ورزشی باید به این نکته توجه داشته باشند که تربیت ورزشکاران مستعد و کوشا عامل تحرک در سطح جامعه خواهد بود