خرید بازی استرتژیک اين سرمربى تيم پرسپوليس!

 يكشنبه ۷آبان،۱۴۳۱ سرمربى تيم پرسپوليس پس از ديدار ديروز اين تيم از هفته نوزدهم مسابقات ليگ برتر فصل ۱۴۳۱ – ۱۴۳۲ ، به خبرنگاران گفت: تغيير سطح باعث شكست تيم ماشد . خبرنگاران پرسيدند:منظور شما از تغيير سطح همان اختلاف ارتفاع شهر ميزبان اين بازى است ؟ سرمربى تيم پرسپوليس پاسخ داد: خير ، منظورم تغيير سطح بازى تيم نسبت به بازى قبلى است. وى افزود: من هركارى مى كنم وضعيت تيم بهتر نمى شود و فكر كنم بايد كم كم چمدانهايم را ببندم! خبرنگاران گفتند: براى خداحافظى از تيم؟سرمربى تيم پرسپوليس گفت: خير ، براى رفتن به يك مرخصى چند هفته اى براى استراحت !•••يكى از بازيكنان تيم استقلال به خبرنگاران گفت: من خودم ديدم كه مهاجم تيم ما با دست گل برترى را در هفته نوزدهم مسابقات ليگ برتر فصل ۱۴۳۱ – ۱۴۳۲ به ثمر رساند ! خبرنگاران از بازيكنى كه گل زده بود پرسيدند: هم تيمى شما مى گويد با دست گل زدى؟ اين بازيكن پاسخ داد: اين دوست ما شوخى مى كند، چون هربار كه من بادست گل مى زنم، او به شوخى مى گويد : او با دست گل زده !•••سرمربى تيم پرسپوليس ، پس از ديدار هفته نوزدهم مسابقات ليگ برتر فصل ۱۴۳۱ – ۱۴۳۲ و پس از بازگشت به تهران به خبرنگاران گفت: من كم كم دارم نسبت به تاكتيك كلى و تك تك نفرات تيم شناخت پيدا مى كنم و اگر اين تيم به دسته پايين تر سقوط نكند ، قولمى دهم احتمالا ممكن است در فصل آينده در رده اى بالاتر از رده سيزدهم جدول قرار بگيريم !•••خبرنگاران از ناظر داورى ديدار اخير تيم استقلال كه از هفته نوزدهم مسابقات ليگ برتر فصل ۱۴۳۱ – ۱۴۳۲ برگزار شد ، پرسيدند: در مورد آن ۲ اخراج چه نظرى داريد؟ اين ناظر داورى گفت: بازيكن استقلال به طور غيرورزشى روى بازيكن حريف خطا كرد و بازيكن حريف هم پاسخ آن خطا را با يك خطاى غير ورزشى داد ، لذا داور بايد اين ۲ بازيكن را اخراج ميكرد اما به جاى ۲ بازيكن از اين ۲ تيم ، از يك تيم ۲بازيكن اخراج كرد كه من خيلى تعجب كردم! وى افزود: البته شايد اين هم اشتباه ديگرى از اين داور بود كه جزيى از بازى بايد تلقى شود مثل چند اشتباه ديگرش! ابرار