خرید بازی استرتژیک ورزقان طی دور روز 9 بار لرزید

طی دیروز و امروز شهرستان ورزقان بر اثر پس لرزه های متعدد 9 بار لرزید.به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر این زمینه لرزه ها که هفت مورد آن دیروز جمعه در ورزقان رخ داد اهالی دچار نگرانی شدند که خوشبختانه تلفات جانی و مالی بدلیل پایین بودن قدرت آنها رخ نداد.بامداد امروز هم یک زمین لرزه با قدرت 4.4 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین ساعت دو یک دقیقه بامداد به وقوع پیوست که محل آن در عمق 19 کیلومتری زمین و در فاصله 10 کیلومتری ورزقان رخ داد.زلزله دوم نیز امروز در ساعت هفت و 26 دقیقه با قدرت 4.1 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین و در فاصله 12 کیلومتری ورزقان رخ داد.این زمین لرزه ها نیز تلفاتی در برنداشته و تنها موجب نگرانی اهالی منطقه به ویژه اهالی شهر ورزقان و عدم استقبال آنها از بازسازی اماکن مسکونی می شود.