خرید بازی استرتژیک نمایندگان نسبت به مجلس هشتم کمتر سیاسی هستند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه مجلس نهم تفاوتهای زیادی با مجلس هشتم دارد گفت: چون هیات رییسه مجلس هشتم با تغییراتی جزیی، همان هیات رییسه مجلس نهم شد، تصور میشود که مجلس نهم ادامه مجلس هشتم است در حالی که این گونه نیست. احمد بخشایش اردستانی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس نهم در مقایسه با مجلس هشتم تفاوتهای زیادی دارد مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی) ، گفت: همگان گمان میکنند مجلس را هیات رییسه تعیین میکند و چون هیات رییسه مجلس نهم همان هیات رییسه مجلس هشتم است گمان میکنند که مجلس نهم ادامه مجلس بوده است.وی با یاداوری اینکه مقام معظم رهبری در صحبتهای اولیه شان بسیار از مجلس نهم انتقاد کردند گفت: ما نمایندگان مجلس نهم مستحق این همه عتاب نبودیم، البته فرمایشات رهبری مهم است و ما همیشه نیازمند توصیه های مقام معظم رهبری بوده و هستیم.نماینده اردستان با اعلام اینکه مقام معظم رهبری طوری در مورد مجلس نهم صحبت کردند که احساس میشد ادامه مجلس هشتم است گفت: مجلس نهم ۱۷۰ نماینده جدید دارد و باید جا بیفتد. نمایندگان باید نحوه قانون گذاری و اجرا را بشناسند و به طبع، قدری کار میبرد.وی با تاکید بر اینکه مطمئن هستم نمایندگان دوره نهم داناتر از مجلس هشتم هستند گفت: نمایندگان مجلس نهم نسبت به مجلس هشتم کمتر سیاسی هستند و این فضای فعلی کشور نیز افراد کمتر سیاسی را می طلبد.بخشایش در تایید دلایل خود گفت: به این هیات رییسه مجلس نهم توجه کنید، نمایندگان دوره نهم توانستند اعضای هیات رییسه هشتم را در خودشان جذب کنند و این نشان میدهد که در بازی های سیاسی وارد نشدند.وی با تاکید بر اینکه بعد نظارتی مجلس نهم بیشتر است و بیشتر خواهد بود گفت: به شرط اینکه شهرستانی ها در لای چرخ تقاضای مردم شهرستانشان له نشوند.نماینده اردستان با اشاره به تقاضای های فراوان مردم حوزه انتخابیه از معرفی به بازار کار گرفته تا دریافت وام گفت: اگر مردم از نمایندگان توقع زیادی داشته باشند و بیش از توان نماینده بخواهند، آنگاه نمایندگان مجبور میشوند تا در مقابل مدیران کل استان تقاضاهایی داشته باشند تا شاید بتوانند از دولت امتیازی برای حوزه انتخابیه بگیرند.