خرید بازی استرتژیک ضرورت تشکیل کمیته برای نظارت بر صنعت چاپ

نماینده اصولگرای مجلس نهم، با اشاره به افزایش قیمت ابزار آلات مورد نیاز صحافی کتاب، برضرورت تشکیل کمیته مشترک تعزیرات حکومتی و وزارت ارشاد برای نظارت برصنعت چاپ کشور تاکید کرد.امید کریمیان درگفت و گو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت صنعت چاپ درکشورگفت: با توجه به این که صنعت چاپ درایران دارای قدمت بسیارطولانی بوده و وجود ابزارآلات مرغوب نیزازمحورهای مهم برای حفظ این صنعت است، باید درتهیه آسان این اقلام ازفعالان دراین صنعت حمایت کرد.نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس با انتقاد از وجود هرگونه تبعیض درارائه تسهیلات به صنعتگران صنعت چاپ خاطرنشان کرد: اختصاص تجهیزات لازم  به صنعتگران صنعت چاپ باید به دورازهرگونه تبعیض در بین صحافان  و وارد کنندگان ابزارآلات صنعت چاپ صورت گیرد و ضمن استفاده ازارز مرجع برای وارد کردن تجهیزات لازم، با نرخ دولتی نیز دربین صحافان توزیع شود.وی تصریح کرد: در صورتی که صحافان درمراحل چاپ کتاب با مشکلی روبرو شوند، کتاب به مقدار کافی چاپ نشده و فرهنگ کتابخوانی در جامعه تضعیف خواهد شد.کریمیان یادآورشد: مسئولان مربوطه ازجمله تعزیرات حکومت بازرسی در قسمت صنعت و معدن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با تشکیل کمیته نظارت، بر روند فعالیت افراد درصنعت چاپ نظارت کرده و ازهر گونه موازی کاری و بروز تخلف دراین عرصه جلوگیری کنند.رییس اتحادیه صنف صحافان تهران با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه صحافی گفت: طی ماه های گذشته با افزایش قیمت کاغذ روبرو بوده و از دو ماه قبل نیز چسب صحافی ۸۰  تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و با توجه به این که ۸۰ درصد مواد اولیه صحافی، وارداتی بوده  نظارت بر قیمت این اقلام ازسوی مسئولان از اهمیت ویژه ای برخورداراست درغیراین صورت بحران همه واحدهای صحافی مارا دربرمی گیرد.