خرید بازی استرتژیک اعتراض شدید فرانسوی ها به وضعیت مسکن

فرانسه کشوری که بیش از سه و نیم میلیون فاقد مسکن است، امروز شاهد اعتراضات مردمی علیه بی خانمانی بود.به گزارش شبکه ایران به نقل از رسانه های فرانسه، صدها شهروند فرانسوی فاقد مسکن به دلیل افزایش کرایه خانه و کمبود مسکن در خیابان های پاریس دست به تظاهرات علیه دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند زدند.تظاهرات کنندگان از مقامات این کشور خواستند در زمینه رفع معضل بی خانمان ها مطابق با قوانین موجود اقدامی جدی و فوری بعمل آورند و نسبت به وعده های داده شده خود در زمینه مسکن مورد نیاز بی خانمان ها اقدام کنند.با فرارسیدن ایام سرد صدها شهروند فرانسوی بدون خانه در خیابان های شهرهای مختلف در کارتن ها شب را به صبح می رسانند.همه ساله تعداد زیادی از کارتن خوابها و بی خانمانها در فرانسه بویژه در سطح کلانشهر پاریس و دیگر شهرهای بزرگ کشور ، به دلیل عدم امکانات اولیه لازم زندگی عادی جان خود را از دست می دهند.