خرید بازی استرتژیک 2000 ایدزی تحت درمان با داروی ایرانی

رئیس مرکز تحقیقات ایدز گفت: داروی آیمود تاکنون بر روی دو هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور مورد استفاده قرار گرفته و همه از آن رضایت دارند.  دکتر مینو محرز در گفتگو با مهر، اظهارداشت: داروی آیمود در حال حاضر در مرحله post marketing قرار دارد و بر روی  دو هزار بیمار در سراسر کشور مورد استفاده قرار می گیرد.  وی با اعلام اینکه داروی آیمود در حال حاضر به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد، افزود: بزودی جلسه ای در وزارت بهداشت خواهیم داشت تا بتوانیم پروتکل درمان با داروی آیمود را به تصویب برسانیم.  عضو کمیته مراقبت درمان ایدز ادامه داد: قطعا وقتی این دارو مرحله post marketing را پشت سر بگذارد، وزارت بهداشت می بایست برای تهیه آن پول بپردازد تا بتواند آن را به صورت رایگان در اختیار تعداد بیشتری از بیماران قرار دهد.  محرز با تاکید بر اینکه داروی تزریقی آیمود خیلی خوب بر روی بیماران جواب داده است بیان کرد: بیماران با تمام سختی هایی که استفاده از این دارو دارد از آن راضی هستند و مدام به این مسئله اعتراض دارند که چرا دارو در اختیار آنها قرار نمی گیرد.  دکتر عباس صداقت رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع بررسی تغییر کارکرد داروی آیمود را مورد اشاره قرار داد و گفت: تلاش بر این است که این دارو به نوع خوراکی تبدیل شود. زیرا بیمار می بایست در یک دوره 2 ماهه هر روز یک ساعت از طریق سرم این دارو را دریافت کند که تا حدودی دشوار است.  وی با اعلام این مطلب که تصویب آیمود برای اینکه به عنوان یک دارو در دسترس همه بیماران قرار بگیرد نزدیک است، افزودک در حال حاضر فاز  دو ساله دارو بر روی بیماران در حال انجام است و نتایج خوبی هم داشته است.  به گفته صداقت، بررسی عوارض دارو باید کامل شود و از همین رو رژیم های درمانی و الگوهای مراقبت درمانی در کمیته کشوری که تشکیل شده است، به تصویب می رسد.