خرید بازی استرتژیک پلیس ایتالیا هم به صفوف معترضان پیوست

پلیس ایتالیا با پیوستن به معترضان، به سیاست ریاضت اقتصادی دولت ماریو مونتی نخست وزیر این کشور اعتراض کرد.به گزارش واحد مرکزی خبر از رم، ده‌ها تن از افسران پلیس ایتالیا با تجمع در برابر وزارت کشور و وزارت کار ایتالیا، از کاهش بودجه پلیس و اصلاحات قوانین بازنشستگی در این بخش به شدت انتقاد کردند.یکی از ماموران معترض پلیس به خبرنگار صدا وسیما در رم گفت: ما ماموران پلیس امروز به همراه نمایندگان کارگری ایتالیا، با تحصن در برابر وزارت کشور اعلام می کنیم، افزایش سن بازنشستگی نیروهای پلیس به بیش از 62 سالگی و تشدید تدابیر ریاضتی دولت در این بخش به کارایی پلیس در حفظ امنیت شهروندان لطمه خواهد زد.همزمان با این اعتراض در رم، دیگر شهرهای بزرگ ایتالیا نیز شاهد تجمع مشابهی در برابر نهادهای دولتی این کشور بود.یکی دیگر از ماموران پلیس گفت: کاهش بودجه پلیس موجب تعدیل بیش از 18 هزار تن از پرسنل پلیس در طول 3 سال اینده خواهد شد.جوزپه تیانی، دبیر کل اتحادیه سیاپ، بزرگترین اتحادیه پلیس ایتالیا نیز گفت: ما از دولت مونتی و وزیر کار ایتالیا دعوت می کنیم از کاهش بودجه پلیس خودداری کنند چرا که این مسئله نه فقط برای پرسنل پلیس مشکل افرین خواهد شد، بلکه در عملکرد این نیرو در حفظ امنیت شهروندان نیز تاثیرمنفی خواهد گذاشت.شدت گرفتن تدابیر سخت گیرانه اقتصادی دولت ایتالیا مردم این کشور را خشمگین کرده و قشرهای مختلف جامعه را به خیابانها کشانده است.ایتالیایی‌ها شنبه آینده با فراخوان اتحادیه های بزرگ کارگری این کشور، در یکی از بزرگترین تظاهرات ضد دولتی شرکت خواهند کرد.