خرید بازی استرتژیک عکس: شکوه حاجیان در جبل الرحمه

زائران بیت الله الحرام روز پنجشنبه نهم ذی الحجه ـ روز عرفه ـ در صحرای عرفات وقوف داشتند. برخی نیز با صعود بر جبل الرحمه در جایگاه نماز خواندن حضرت ابراهیم(ع) و حضرت رسول الله(ص) نماز گزاردند.