خرید بازی استرتژیک ضرورت بازتعریف جنگ نرم از سوی نخبگان رسانه‌

دبیر اجرایی اولین دوره آموزشی “شبکه تحلیل گران جنگ نرم رسانه ای” بر ضرورت آمادگي و افزایش توان عملیاتی نخبگان رسانه برای مقابله با تهدیدات نرم نظام امپریالیسم رسانه ای آمریکا و صهیونیزم بین الملل تاكيد كرد.به گزارش جوان، احمد قیومی اظهارداشت: تاکنون باور عمومی و سیاستگذاری‌های رسانه ای به مقوله جنگ نرم در چارچوب نظام ها و روش های پدافندی و “دفاع محور” قابل تعریف بود اما اکنون باتوجه به فعالیت بیش از هفت هزار اندیشکده، کانون و مراکز مطالعاتی راهبردی غرب که مسئولیت پشتیبانی و تغذیه‌ی محتوایی بنگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای نظام سلطه و جوامع غربی علیه ارزش های انقلاب اسلامی را بر عهده دارند، ضرورت تغییر نگاه فعلی به رویکردهای آفندی و “مقابله محور” که البته مبتنی بر ملاحظات “آینده نگرانه” و “پژوهش محور” نیز خواهد بود ، بیش از بیش احساس می شود . به گفته وي، آنچه ما امروز در حوزه جنگ نرم رسانه ای به آن نیاز ویژه‌ای داريم، در اختیار داشتن یک نظام جامع اطلاع رسانی پویا و کارآمد با ویژگی‌هایی همچون آینده نگری، هدفمندی ، انسجام ساختاری و محتوایی، تهاجمی محور با قابلیت اثرگذاری برای دستیابی به یک الگوی پایدار و موج آفرین برای مقابله با تهاجمات رسانه ای غرب است. دبیر اجرایی اولین دوره آموزشی “شبکه تحلیل گرایان جنگ نرم رسانه ای” با اشاره به نگاه مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت تغییر در موازنه جبهه دشمن و تاکید به نقش ویژه رسانه ها در تحقق این مساله تصريح كرد: باید با آفندهای مناسب در جنگ نرم دشمنان را در آتش خودشان گرفتار کنیم و این جز با تربیت ویژه افسران زبده و تحلیلگران نخبه جنگ نرم که بتوانند به مدد الهی و داشته های ارزشمند خویش ، ضربات مهلکی را به قلب تئوریک و تبلیغاتی دشمن وارد سازند امکان پذیر نخواهد بود . قيومي با اشاره به سرمایه های مادی و معنوی بیشماری که در اختیار سیاستگذران و افسران جوان جنگ نرم قرار دارد، افزود: پیش نیاز اصلی برای نظم آفرینی و انسجام بخشی به مجموعه ی راهبردها و اقدامات مربوط به حوزه ی فضای مجازی جنگ نرم، ایجاد و سازماندهی عناصر فعال و نخبگان بسیجی و به یک معنا، بازتولید و بکارگیری توان بالقوه‌ی سرمایه‌های اجتماعیِ بومی و ولایت مدار در قالب شبکه ی تحلیلگران جنگ نرم رسانه ای است که این مهم به همت موسسه اندیشه سرای برهان (باهر) به مرحله عملیاتی رسیده و امروز شاهد برگزاری اولین دوره ی آموزشی تحلیل گری جنگ رسانه ای و در سطحی فراتر از حد انتظار هستیم . وي بر ضرورت بازتعریف اهداف، تعیین روش‌های عملکردی، اولویت گذاری نیازهای فرهنگی، معرفتی و شناختی در حوزه جنگ نرم تاكيد كرد و يادآور شد: آسیب شناسی اقدامات و برنامه ریزی برای فعاليت‌هاي هدفمند مي‌تواند در انتقال پيام و توليد ايده‌هاي ارزش‌ساز موثر واقع شود كه بايد در دستوركار جدي نخبگان رسانه‌اي قرار بگيرد.