خرید بازی استرتژیک سارقان آثار باستانی در کمین فرهنگ غنی ایران

عضو فراکسیون روحانیون مجلس، با بیان اینکه حفظ میراث فرهنگی پیامدهایی
مثبت برای کشور دارد،افزود: سرقت آثار باستانی به معنای از دست رفتن سرمایه
ملی کشور است.سید مهدی موسوی نژاد در گفت‌و گو باخانه ملت، افزود: میراث فرهنگی کشورمان همیشه مورد استقبال
دزدهای  بین المللی آثار باستانی بوده است. امنیت در مفهوم جدید خود شامل
همۀ ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی می شود و امنیت فرهنگی مهم ترین
آن ها به حساب می آید، زیرا با از میان رفتن یا مورد تهدید قرارگرفتن
امنیت فرهنگی، زبان، باورها وارزش های عام یک جامعه آسیب پذیرمی شود .نماینده
مردم دشتی  در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: خلاقیت عامل اساسی رشد و
توسعۀ فرهنگی  است زیرا بلوغ فکری ومعنوی زمانی میسر می شود که زمینۀ
خلاقیت در جامعه فراهم آید. از این رو می توان گفت وقتی سرقت اثار باستانی
دامنه بیش تری پیدا می کند، نمی توانیم فرهنگ غنی کشورمان را به نحو مطلوب
به نسل‌های آینده انتقال دهیم.وی ادامه داد: حفظ و مرمت آثارباستانی می‌تواند وابستگی و نزدیکی فرهنگی ایجاد و فرهنگ ایرانی را در میان مردم جامعه نهادینه کند.موسوی
نژاد افزود: باید به یک هدف واحد در مدیریت آثارباستانی در کشور برسیم و
براین اساس یک زنجیره‌ برنامه ای کلان را برای اجرای آن تعریف کنیم.عضو
کمیسیون انرژی مجلس، یاد آور شد: حفظ امنیت آثار میراث فرهنگی هرکشوربه
کارایی و ترکیب بهینه مدیریت کارآمد در عرصه میراث فرهنگی  و بخشهای مختلف
امنیتی اعم ازنگهداری،‌ بسته بندی بهینه و مرمت بستگی دارد،چراکه افزایش
شاخص صنعت گردشگری کشور با حفظ میراث فرهنگی گره خورده است.