خرید بازی استرتژیک ثبت کوچکترین روزنامه جهان در گینس + عکس

کوچکترین روزنامه جهان در پرتغال به چاپ رسید و توانست در کتاب رکوردهای جهانی گینس به ثبت برسد.به گزارش ایسنا)، این روزنامه کوچک در ابعاد 18.27 و 25.35 میلیمتر به چاپ رسید.وزن این روزنامه در حدود یک گرم است و نمونه کوچک شده نسخه اصلی آن بود.به گزارش پایگاه اینترنتی ثبت رکوردهای جهانی گینس، کوچکترین روزنامه جهان در فوریه سال جاری میلادی گینسی شد.