خرید بازی استرتژیک تعطیلات عمر را زیاد می کند

تحقیقات نشان می دهد، تعطیلات یکی از مهم ترین عامل افزایش طول عمر است.به گزارش باشگاه خبرنگاران توریست ها و افرادی که مدت های طولانی در تعطیلات به سر می برند به سه فاکتور مؤثر در شادی دست پیدا می کنند. فیلیپ کارشناس مسافرت و سلامت در دانشگاه به جای داروهای ضد افسردگی تعطیلات را به بیماران خود توصیه کرد.بررسی ها نشان می دهد، بین توریسم و سلامت رابطه مستقیم وجود دارد. شواهد زیادی وجود دارد که شادی در تعطیلات طول عمر را زیاد می کند.بررسی ها نشان می دهد ،رضایت و عشق اولین عنصر مؤثر در داشتن شادی، احساسات مثبت که شامل لذت، علاقه رضایت وعشق است فرد را به دومین عامل انگیزه به هدف نزدیک می کند. سومین عنصر انسان را مسئول و وابسته به اجتماع می کند.انجمن سلامت در دنیا گزارش داده است، که با تعطیلات میتوان به هر سه فاکتور ذکر شده رسید که در نهایت باعث می شود عمر جسمی و روحی انسان طولانی تر شود.