خرید بازی استرتژیک تاکید سوئیس بر مخالفت خود با تحریم‌های علیه ایران

وزیر خارجه سوئیس بار دیگر بر مخالفت کشورش با تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران مخالفت کرد.به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از ایتار تاس، دیدیر بورکالتر که روز گذشته بعد از دیدار با همتای روس خود در مسکو سخن می گفت تاکید کرد برن مخالف تحریم های یک جانبه علیه ایران است.وی گفت سوئیس هیچگاه از تحریم های یک جانبه وضع شده از سوی هر اتحادیه ای بجز شورای امنیت سازمان ملل حمایت نخواهد کرد.وی افزود: ما به عنوان یک اصل کلی از این گونه تحریم ها حمایت نخواهیم کرد.این نخستین بار نیست که سوئیس بر مخالفت خود با تحریم های اروپا و آمریکا علیه ایران تاکید می کند.ماه گذشته رئیس جمهور سوئیس نیز تحریم ها علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد و آن ها را غیرقابل پذیرش خواند.وی گفت کشورش با محدودیت ها علیه ایران موافق نیست و به روابط اقتصادی خود با ایران در چارچوب تصمیمات سازمان ملل ادامه می دهد.