خرید بازی استرتژیک برق خورشيدي در روستاهاي زير 10 خانوار

معاون هماهنگي توزيع شركت توانير گفت: تعداد مشتركين برق در كشور، اكنون حدود 27 ميليون خانوار است كه تا پايان امسال اين تعداد به 28 ميليون خانوار افزايش خواهد يافت.به گزارش ايرنا، غلامرضا خوش‌خلق در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه صنعت برق در گفت‌وگو با خبرنگاران با بيان اين‌كه اكنون 100 درصد جامعه شهري و بيش از 99 درصد جامعه روستايي زير پوشش شبكه برق قرار دارند، افزود: هم اکنون تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار داراي برق هستند و ايجاد شبكه برق براي روستاهاي بالاي ده خانوار نيز در دست اجراست.به گفته معاون هماهنگي شركت توانير، برق مورد نياز روستاهاي زير ده خانواري كه در مناطق دورافتاده قرار دارند، از انرژي خورشيدي تامين مي‌شود.وي با بيان اين‌كه قيمت پرداختي خانوارها براي برق در مقايسه با ساير هزينه‌ها قابل توجه نيست، گفت: يارانه‌هاي پرداختي دولت براي يك خانوار چهارنفره طي دو ماه حدود 360 هزار تومان است و اين يارانه براي انرژي به خانواده‌ها پرداخت مي‌شود.وي اضافه كرد: اگر قبض برق يك خانواده پنج‌نفره، 56 هزار تومان باشد، سهم هر نفر از اعضاي اين خانواده 15 هزار تومان در ماه خواهد بود و اين هزينه در مقايسه با كمك‌هاي دريافتي بسيار ناچيز است.