خرید بازی استرتژیک امسال دولت پولی ندارد که بخواهد هدیه دهد

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مبالغ ۲۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیونی پرداخت شده از سوی دولت به دستگاه‌ها را به منظور تشویق نهادها دانست و گفت: البته امسال با شرایط ویژه‌ای که وجود دارد چنین اقدامی منطقی نیست و در واقع دولت امسال پولی هم ندارد که بخواهد به دستگاهی هدیه بدهد.غلامرضا تاج‌گردون در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ که در بخشی از آن آمده است با وجود تصریح جزء (ح) بند (۲) ماده واحده مبلغ ۲۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توسط دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه پرداخت شده، گفت: معمولاً دولت‌ها از این دست اقدامات انجام می‌دهند.نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت به منظور تشویق دستگاه‌ها مبالغی را به عنوان هدیه به دستگاه‌ها می‌پردازند و برای دستگاه‌هایی که فعالیت خاصی را در زمینه‌ای انجام می‌دهند و ممتاز می‌شوند، مبالغ و هدایایی را در نظر می‌گیرد.وی با بیان اینکه شاید این هدایا و مبالغ خلاف قانون نباشد و بیشتر خلاف عرف باشد، ادامه داد: پرداخت این مبالغ از مصادیقی است که قانون بر عهده رئیس جمهور گذاشته است و رئیس جمهور چنین اختیاری را دارد.تاجگردون یادآور شد: مبالغ اهدایی از ردیف‌های پیش بینی نشده‌ای که می‌تواند دولت از آن استفاده کند و درصدی هم خارج از شمول بوده پرداخت شده است.نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: البته امسال با شرایط  ویژه‌ای که وجود دارد چنین اقدامی منطقی نیست و در واقع دولت امسال پولی هم ندارد که بخواهد به دستگاهی هدیه بدهد.در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ که از سوی یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده آمده است:در جزء (ح) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۸۹ آمده است: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی پرداخت می شود.