خرید بازی استرتژیک افزایش قیمت بلیت هواپیما تخلف است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیما تخلف است و چنانچه قرار بر افزایش باشد، مراتب باید به سازمان حمایت مصرف‎‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده شود و در صورت تصویب، تغییرات قیمتی صورت گیرد. به گزارش مهر،سیدجواد تقوی گفت: هنوز هیچ اتفاقی در حوزه افزایش قیمت بلیت هواپیما رخ نداده است و اگر قرار بر افزایش باشد، حتما باید با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هماهنگ شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته بسیاری از دستگاهها، قانون عمومی خود را در تعیین قیمت دارند؛ اما بر اساس مصوبه‌ای که کارگروه کنترل بازار در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته و همچنان نیز پابرجا است، هرگونه تغییر قیمت باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود.وی تصریح کرد: هنوز اقدام نهایی در مورد افزایش قیمت بلیت هواپیما صورت نگرفته است، البته درخواستی نیز مبنی بر افزایش قیمت، هنوز به سازمان ارجاع داده نشده است.تقوی تاکید کرد: به هرحال حتی اگر شورای عالی هواپیمایی نیز تصمیمی در این رابطه گرفته باشد، مطمئنا باید با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هماهنگی نهایی صورت گیرد و سپس این تغییرات قیمتی اعمال شود.