خرید بازی استرتژیک وصول بیش از ۱۴ هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رشد ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در شش ماهه اول امسال گفت:رقم محقق شده درآمدهای مالیاتی در ۶ماهه نخست سالجاری را ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.علی عسکری در گفت و گو با خانه ملت، با اعلام این که اصلاح قانون امور مالیاتی به مجلس ارایه شده است افزود: در بخش درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۶ ماه نخست سالجاری ۸۵ درصد از درآمدهای پیش بینی شده، تحقق یافته است .رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوربا اشاره به رشد ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در شش ماهه اول امسال رقم محقق شده درآمدهای مالیاتی در ۶ماهه نخست سالجاری را ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.وی تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در لایحه قانون جدید را متناسب با نیازهای روز کشور خواند وتصریح کرد: کاستی های حوزه مالیات با اصلاح نظام مالیاتی برطرف خواهد شد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت:در قالب قانون جدید، در حد بضاعت از فرار مالیاتی جلوگیری شده و مسیر دادرسی بهبود یافته است.عسکری با بیان اینکه با حذف روش های سنتی دریافت مالیات ،عدالت محقق خواهد شد افزود:در قانون جدید روش های چانه زنی در تعیین مالیات به کلی حذف شده و این امر بر مبنای اصلاحات صورت گرفته انجام خواهد شد.معاون وزیر اقتصاد و دارایی اصلاح نرخ ها و گسترش پایه های مالیاتی ، اصلاح مشوق ها در جهت افزایش شفافیت ، ایجاد رقابت و حمایت از تولید ، ارتقاء جایگاه مالیات به عنوان ابزاری برای مدیریت اقتصاد کشور ، توسعه سیستم اطلاعات اقتصادی کشور ، ساده سازی و تسهیل فرایندها در جهت افزایش مشارکت عمومی ، ارتقاء فرهنگ مالیاتی از طریق پذیرش خوداظهاری مودیان و برقراری ضمانت های اجرایی متناسب را از بنیادی ترین تغییرات لحاظ شده در لایحه تحول نظام مالیاتی بیان کرد./