خرید بازی استرتژیک نرخ خرید تضمینی گندم کارشناسی شده تعیین می شود

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جوابیه ای اعلام کرد: نرخ خرید تضمینی گندم در کار گروهی کارشناسی شده تعیین می شود. شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به خبری مبنی بر” دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بسیاری از هزینه ها را ندید” جوابیه ای به دفتر خبرگزاری ارسال کرده است.متن کامل این جوابیه در پاسخ به اظهارات عباس رجایی  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلمبنی بر ” دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بسیاری از هزینه ها را ندید” به شرح زیر است:نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی از جمله گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی به هیأت دولت پیشنهاد می گردد که اختیار تعیین قیمت های مذکور به کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور تفویض شده و این شرکت نقشی در تعیین بهای گندم خریداری شده ندارد.در ضمن، نرخ خرید تضمینی گندم معمولی و دوروم برای سال زراعی ۹۱-۹۲ به ترتیب از قرار هر کیلوگرم ۵۵۰۰ و ۵۸۰۰ ریال اعلام شده که نسبت به سال زراعی قبل با افزایش ۳۱ درصدی همراه بوده است، بعلاوه اینکه به جز قیمت مصوب خرید به تولیدکنندگان گندم که تولید کمی و کیفی بیشتری داشته باشند، جایزه تولید نیز پرداخت خواهد شد.