خرید بازی استرتژیک بازار دارویی کشور جزو پررونق ترین بازارهای دارویی است

سالهاست که جمهوری اسلامی تحت فشار و تحریم قرار دارد اما این هنر مسئولین است که با تلاش های خود در تامین و تولید داروهای مورد نیاز مردم موفق عمل کرده اند.به گزارش ملیت،بروجردی گفت:تحریم های جدید حلقه دیگری از فشارهایی است که به جمهوری اسلامی وارد می کنند. جمهوری اسلامی این هنر را نشان داده است که در سه دهه گذشته تهدید تحریم ها را به فرصت تبدیل کرده و بسیاری از توانمندیها در این مدت شکل گرفته است. به عنوان مثال عرصه هسته ای نمایشی است از اقتدار علمی و فناوری دانشمندان ایرانی که توانسته اند این افتخارات را بیافرینند. تمام این اقدامات در شرایط تحریم انجام شده است و اگر تمام امکانات در اختیار ما قرار داشت نمی توانستیم برای تامین نیازها از این استعدادها و توانمندیها استفاده کنیم. در سایر زمینه ها نیز امیدواریم که به خودکفایی برسیم تا نیازمند بیگانگان نباشیم.رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد:کشورهای غربی حتی رعایت مسائل حقوق بشری را نیز نکرده اند و داروهای خاص و ضد سرطان را نیز برای ما تحریم کرده اند اما از زمان تحریم داروهای ضد سرطان، در مدت سه ماه، دانشمندان ما موفق به تولید آن داروها شدند. در هر زمینه ای که تحریمهای غرب افزوده شود جمهوری اسلامی این استعداد و توانایی را دارد که آن را به فرصت تبدیل کند و در جهت منافع ملی از آن استفاده کند.وی ادامه داد:سالهاست که جمهوری اسلامی تحت فشار و تحریم قرار دارد اما این هنر مسئولین است که با تلاش های خود در تامین و تولید داروهای مورد نیاز مردم موفق عمل کرده اند. بازار دارویی کشور جزو پررونق ترین و متنوع ترین بازارهای دارویی است و در کشورهای منطقه به این اندازه تنوع دارویی وجود ندارد. ما به بیشتر از 20 کشور دارو صادر می کنیم و داروهای خاص نیز به روش های خاص خود قابل تامین است.