خرید بازی استرتژیک اوباما راي خود را به صندوق انداخت

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با حضور در یک مرکز رای گیری در شهر شیکاگو رای خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به صندوق انداخت.به گزارش واحد مرکزی خبر،اوباما در حالی رای خود را به صندوق انداخت که دوازده روز تا آغاز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز ششم نوامبر زمان باقی مانده است.وی پس از انداختن رای خود به صندوق گفت:در سراسر کشور ما شاهد رای دادن زودهنگام افراد بوده ایم و این موضوع سبب می شود تا شما برای رای دادن راحت تر عمل کنید و فکر مرخصی گرفتن از محل کار و نگهداری از بچه های خود را در روز رای گیری نداشته باشید و همین حالا می توانید به راحتی رای خود را به صندوق بیاندازید.اوباما در ادامه افزود:من نمی توانم به شما بگویم که به چه کسی رای داده ام.