خرید بازی استرتژیک افزایش قیمت مسکن مهر در دستور کار قرار دارد

وزیر راه و شهر‌سازی کشور، با بیان اینکه از معاونان خود درخواست کرده است تا با روسای انبوه‌سازان صحبت کنند و پس ار بررسی‌های لازم، یک افزایش قیمت منطقی به مسکن مهر ارائه کنند، افزود: ثبت نام مسکن مهر همچنان صورت می‌گیرد.علی نیکزاد در گفت‌وگو باخانه ملت، در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش قیمت ۵۰ درصدی مصالح ساختمانی، این افزایش قیمت بر روی مسکن مهر که برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده است، تاثیر دارد، گفت: تا کنون تصمیمی برای افزایش قیمت مسکن مهر گرفته نشده است.وزیر راه و شهر‌سازی کشور، افزود: اما از معاونین خود درخواست کرده ایم تا با روسای انبوه‌سازان صحبت کنند و پس ار بررسی‌های لازم، یک افزایش قیمت منطقی به مسکن مهر بدهیم.نیکزاد همچنین درباره اینکه ثبت نام مسکن مهر همچنان صورت می‌گیرد یا متوقف شده‌است، تصریح کرد: ثبت نام مسکن مهر همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.وی، در پاسخ به این سوال دیگری مبنی بر اینکه افزایش قیمت مصالح و ارزباعث افزایش قیمت در بازار مسکن شده‌ و در این زمینه چه تمهیداتی اندیشیده شده‌است، گفت: از آنجایی که مسکن یک مولفه اقتصادی است، قیمت ارز روی بازار مسکن بی تاثیر نخواهد بود وقطعا شاهد افزایش قیمت هرچند کم خواهیم بود.وزیر راه و شهر‌سازی کشور در خصوص بالارفتن قیمت اجاره بها فقط به یک جمله بسنده کرد وافزود:در حال حاضر زمان اجاره نیست.