خرید بازی استرتژیک چامسکی: ایران خطر هسته‌ای نیست

انديشمند و پژوهشگر سرشناس آمريكايي با انتقاد از سياست هاي دولت امريكا در تعامل با موضوع هسته اي ايران، اظهار داشت: ايران به هيچ وجه خطر هسته اي به شمار نمي آيد؛ بلكه امريكا و رژيم صهيونيستي تهديد واقعي براي جهان هستند.به گزارش پايگاه خبری شبكه العالم، “نوام چامسكي” شامگاه ديروز در دانشگاه آمريكايي قاهره به بررسي رفتار امريكا در تعامل با تغييرات خاورميانه در تاريخ معاصر پرداخت و با اشاره به حمايت آن كشور از رژيم بعثي صدام در جنگ تحميلي علیه ایران گفت: اين حمايت ها به حدي بود كه حتي مهندسان هسته اي عراقي نيز به آمريكا دعوت شدند.وي در ادامه به فشارهاي بين المللي اخير عليه ايران به علت موضوع هسته اي اشاره كرد، و با انتقاد از سياست هاي رژيم سابق مصر گفت: از سال 1995 به بعد مصر در صدر گروه فشار بين المللي عليه ايران قرار داشت.چامسکی با اشاره به حمايت غرب از رژیم‌هاي ديكتاتوري در كشورهاي جهان سوم اظهار داشت: آمريكا فقط از دمكراسي‌هايي كه در راستاي منافع خودش باشند حمايت مي كند.وي در ادامه خواستار خالي شدن منطقه خاورميانه از سلاح هاي هسته اي شد و تأکید کرد: در غير اين صورت، رقابت شديدي بر سر به دست آوردن اين سلاح ويرانگر در منطقه به وجود خواهد آمد.اين انديشمند آمريكايي همچنین به خطر رژيم صهيونيستي (براي صلح و امنيت جهاني) اشاره كرد و گفت، سرلشكر بتلر رئيس سابق اداره تحقيقات استراتژيك اذعان كرده است، براساس نظرسنجي هاي انجام شده در اروپا رژيم صهيونيستي از خطرناك ترين رژيم هاست.چامسكي خاطرنشان كرد، در صورتي كه پرونده رژيم صهيونيستي و امريكا را بررسي كنيم، آن را مملو از اقدامات سركوبگرانه خواهيم يافت. اما این دو همچنان به دنبال حمله به كشورهاي ديگر و دخالت در امور داخلي آنها و روابط بين المللي شان هستند.اين انديشمند امريكايي، گفت: امريكا، در تعامل با ايران علاوه بر تهديد، به جنگ عملي اقتصادي و بين المللي روي آورده است.در اين سخنراني شمار بسیاری از شخصيت هاي مصري از جمله عمرو موسي دبيركل سابق اتحاديه عرب، عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد انتخابات رياست جمهوري آن كشور و روزنامه نگاران و فعالان سياسي حضور داشتند.