خرید بازی استرتژیک پتروشیمی ها ارز مازاد ندارند

عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به اینکه چرا شرکت‌های پتروشیمی تاکنون در مرکز مبادلات ارزی به ارائه ارز نپرداخته‌اند، اظهار کرد: اگر شرکتی ارز مازاد داشته باشند در مرکز مبادلات ارزی مبادرت به ارائه آن خواهد کرد.به گزارش ایسنا، علی محمد بساق‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا پتروشیمی‌ها ارز مازاد ندارد؟ گفت: شرکت‌های پتروشیمی خصوصی هستند و معمولا خودشان ارز را در اتاق مبادلات ارزی ارائه می‌دهند. بر اساس تصمیم جدید دولت تمام صادرکنندگان باید ارز مازاد خود را در اتاق مبادلات ارزی بفروشندمدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در واکنش به این موضوع که شرکت‌های دولتی هم باید بخشی از ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی مبادله کنند، تاکید کرد: شرکت‌های دولتی هم باید ارز مازاد را در اتاق مبادلات ارزی بفروشند و اگر ارزی ارائه نشده به این معناست که ارز مازاد وجود ندارد. شرکت پتروشیمی باید اول پول خوراک، قطعات یدکی و غیره را تامین کند و سپس اگر ارز مازاد داشت، در مرکز مبادلات ارزی تبدیل به ریال کند.به گزارش ایسنا، براساس مصوبه دولت باید شرکت‌های دولتی بخشی از ارز حاصل از صادرات را در مرکز مبادلات ارزی بفروشند اما براساس گفته‌های سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تاکنون عرضه‌ای از سوی شرکت‌های پتروشیمی در اتاق مبادلات ارزی انجام نشده است.پس از 25 روز از فعالیت مرکز مبادلات ارزی پتروشیمی هنوز ارزی در این اتاق عرضه نکرده است در حالی که طبق مقررات یکی از عرضه کنندگان ارز در اتاق مبادلات ارزی به نرخ مبادله‌ای، شرکت‌های پتروشیمی هستند.در این زمینه سخنگوی مرکز مبادلات ارزی به ایسنا گفت: شرکت‌هایی مانند پتروشیمی هنوز ارز خود را به این مرکز نیاورده‌اند و علتش آن است که باید توافقات لازم صورت گیرد تا بر اساس مقررات همکاری‌های خود را انجام دهند که ان‌شا‌الله در آینده نزدیک این توافقات انجام خواهد شد.