خرید بازی استرتژیک عکس / جدال حجازی و مایلی‌کهن !

این عکس خاطره انگیز از سوی یکی از مخاطبان “پارس فوتبال” ارسال شده است که البته در توضیحات آن اشاره چندانی به محل و زمان دقیق عکس نشده است.