خرید بازی استرتژیک سوءاستفاده در واردات گوشت

علی‌اکبر زارع در نشست تشکلهای صنایع غذایی با رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: عده‌ای سودجو به صورت زیرپله‌ای گوشت را بسته‌بندی می‌کنند که این کار از نظر گسترش بیماریهای مشترک بین دام و انسان بسیار خطرناک بوده و در همین حال فعالیت این عده باعث ضرر و زیان شرکتهای معتبر فعال در صنعت پروتئینی شده است.به گزارش ایسنا، او همچنین با اشاره به افزایش قیمت گوشت گوساله در بازار گفت: در گذشته گوشت وارداتی به صورت خانگی و غیرخانگی تفکیک می‌شد، اما هم‌اکنون به صورت مخلوط وارد کشور می‌شود.