خرید بازی استرتژیک رانندگي به سبک آتاري

خراسان نوشت:
 
به دليل نامناسب بودن وضعيت حمل ونقل عمومي در کلان شهرها نظير کمبود وسايط حمل ونقل عمومي بسياري از شهروندان براي سفرهاي درون شهري خود از خودروهاي شخصي استفاده مي کنند. طوري که تازه ترين آمار نشان مي دهد ميليون ها وسيله نقليه در شهرهاي کشور در حال تردد است.هرچند ظرفيت محدود خيابان ها و نبود پارکينگ عمومي در بسياري از نقاط کلان شهرها نقش به سزايي در ايجاد گره هاي کور ترافيکي دارد، اما بايد بپذيريم که نداشتن سبک و فرهنگ رانندگي در بسياري از موارد عامل اصلي ترافيک است.حرکت نکردن بين خطوط، سرعت و سبقت هاي غيرمجاز، حرکت هاي مارپيچ، توجه نکردن به علائم راهنمايي و رانندگي، عدم رعايت حق تقدم در تقاطع ها و… از جمله فرهنگ هاي نادرست رانندگي است که متاسفانه از نظر برخي رانندگان ارزش تلقي شده و اگر راننده اي به قوانين احترام بگذارد و با سرعت مجاز حرکت کند بايد بوق هاي ممتدي که نثارش مي شود را به جان بخرد!توجه به فرهنگ صحيح رانندگي و ضرورت تغيير سبک و سياق برخي از رانندگي هاي فعلي موضوع گزارشي است که از سلسله گزارش هاي «سبک زندگي» تهيه شده و در ادامه مي خوانيد:
مسير ويژه مخصوص ساير خودروها!!هرچند در ابتدا ورودي مسير ويژه يکي از خيابان هاي شهر تابلويي درج شده که بر اساس آن فقط ورود اتوبوس هاي سازمان اتوبوس راني در اين مسير مجاز اعلام شده است اما به غير از اتوبوس ها، تردد ساير خودروهاي شخصي و البته موتورسيکلت ها هم در اين مسير ديده مي شود!بخش اعظمي از اين مسير ويژه با نرده هاي فلزي جدا شده است و بخش هاي اندکي از آن نيز به وسيله ميله هاي پلاستيکي باتومي. اين مسير در يک تقاطع قطع مي شود و فرصت خوبي را ايجاد مي کند که با برخي از رانندگان متخلف که از مسير ويژه اتوبوس ها استفاده کرده اند گفت وگو کنيم. راکب يک موتورسيکلت که خود تا چند لحظه پيش از مسير ويژه استفاده کرده است(!) مي گويد: بايد ياد بگيريم که به قوانين راهنمايي و رانندگي احترام بگذاريم، هر روز صبح تا ساعت ۱۰ در اين تقاطع افسر پليس حضور دارد و راننده هاي متخلف را جريمه مي کند ولي وقتي افسر مي رود نيز نبايد شرايط طوري باشد که راننده ها تخلف کنند، بايد اين مسائل فرهنگ سازي شود!وي در پاسخ به اين سوال که چطور خودتان با علم به اين قضايا مرتکب تخلف شده ايد نيز مي گويد، البته تردد موتورسيکلت لطمه اي به کار نمي زند چون موتور فضاي زيادي از مسير را اشغال نمي کند!
پارک دوبله با فلاشردر يکي از خيابان هاي شهر که به دليل وجود تعداد زيادي از مغازه ها و فروشگاه هاي متنوع عملاً به يکي از مراکز خريد شهروندان تبديل شده است خودروهاي زيادي را مي بينيم که به دليل نبود جاي پارک در حاشيه اين خيابان که در هر طرف تنها ۳ لاين براي تردد خودروها دارد به صورت دوبله پارک کرده اند.
يک شهروند با انتقاد از اين مسئله مي گويد: مشکل پارک دوبل خودروها با فلاشر روشن حل نمي شود و متاسفانه بسياري از رانندگان بدون توجه به حقوق ديگران خودروهاي خود را به صورت دوبله پارک مي کنند تا خريدشان را انجام دهند و تنها لطفي که مي کنند اين است که چراغ هاي راهنماي خودرو را روشن بگذارند.وي که خود را نيک فرجام معرفي مي کند معتقد است حتي جريمه پليس نيز نمي تواند اين مشکل را حل کند چرا که در بسياري از موارد راننده پشت فرمان خودرو مي نشيند و به محض رويت پليس حرکت مي کند!با اين حال وي مي افزايد: بايد با احداث پارکينگ هاي طبقاتي اين فرهنگ را به رانندگان آموزش دهيم که به جاي توقف دوبله از پارکينگ استفاده کنند.
بوق هاي ممتد و الفاظ ناشايستمتاسفانه بايد اذعان کرد بوق هاي ممتد و به کار بردن الفاظ ناشايست بخشي از فرهنگ رانندگي بسياري از راننده هاي شهر شده است. اين مسئله به ويژه در چهارراه ها و پشت چراغ قرمز ديده مي شود. در يک تقاطع بعد از حدود ۳ دقيقه چراغ قرمز تنها براي چند ثانيه چراغ سبز مي شود و طبيعي است که تنها خودروهاي نزديک به تقاطع مي توانند در اين مدت زمان کوتاه از تقاطع عبور کنند و خودروهاي ديگر دوباره پشت چراغ قرمز معطل خواهند شد. اما گويا برخي از رانندگان انتظار دارند در اين زمان کم تمامي خودروهاي مقابل آن ها از تقاطع عبور کنند. بر همين اساس ، محقق نشدن اين مسئله را در «سريع نبودن» رانندگان خودروهاي جلويي مي دانند و با بوق هاي ممتد و بعضاً به کار بردن الفاظ ناشايست اعتراض خود را نسبت به اين مسئله ابراز مي کنند.يک راننده با بيان اين که تا چندي پيش در بيشتر چراغ قرمزها از تايمر استفاده مي شد ولي اکنون بسياري از آن ها جمع آوري شده است مي گويد: استفاده از تايمر خوب است به عنوان مثال وقتي شما مي دانيد که ۳ دقيقه چراغ قرمز است مي توانيد خودروها را خاموش کنيد و حتي در اين فاصله يک تماس تلفني هم داشته باشيد ولي از آن جا که فرهنگ استفاده از تايمر وجود ندارد همان بهتر که آنها را جمع آوري کنند. وي مي افزايد: بسياري از رانندگان وقتي مي بينند تنها يکي دو ثانيه به قرمز شدن چراغ مانده است به جاي کم کردن سرعت و توقف پشت خط ايست برعکس پايشان را بر پدال گاز فشار مي دهند تا پشت چراغ قرمز معطل نشوند، آن سوي چهارراه نيز برخي از رانندگاني که پشت چراغ قرمز هستند در ثانيه هاي آخر شروع به حرکت مي کنند و همين عجله هاي بي مورد باعث سوانح و تصادف هاي رانندگي مي شود.
رانندگي به سبک آتاري«تا چند سال پيش که همه اتوبوس هاي سازمان اتوبوس راني دولتي بودند، مسافران به دنبال اتوبوس ها مي دويدند اماحالا با ورود اتوبوس هاي بخش خصوصي به ناوگان حمل و نقل عمومي اين راننده هاي اتوبوس هستند که به دنبال مسافرند!» يک شهروند با بيان اين مسئله مي گويد: متاسفانه برخي از راننده هاي اتوبوس براي اين که بتوانند مسافر بيشتري سوار کنند با سرعت سرسام آوري حرکت مي کنند، طوري که هرکسي نداند احساس مي کند راننده هاي اتوبوس در حال برگزاري مسابقه رانندگي هستند.وي سبک رانندگي برخي از شهروندان را به بازي آتاري تشبيه مي کند و مي افزايد: لايي کشيدن هاي متوالي، سرعت هاي غيرمجاز، سبقت هاي از سمت راست و … بسياري از خيابان هاي شهر را به محيط بازي آتاري شبيه کرده است.
دنده عقب در بزرگراهدر حاشيه يکي از بزرگراه هاي شهر صف نسبتاً طولاني از خودروها در مقابل يک جايگاه عرضه کننده سوخت CNG کشيده شده است. علاوه بر اين که صف اين خودروها مي تواند مشکلات ترافيکي ايجاد کند حرکت دنده عقب برخي از رانندگان درطول اين صف نيز مصداق عيني مثال «قوز بالاي قوز» شده است. برخي از افراد براي صرفه جويي در مصرف سوخت به جاي اين که از دوربرگردان بالايي تغيير مسير دهند و در انتهاي صف CNG توقف کنند، به موازات صف با دنده عقب حرکت مي کنند تا به انتهاي آن برسند. يک شهروند که در صف CNG معطل است در اين باره مي گويد: بارها شاهد بوده ام که يک خودرو از سمت راست سبقت مي گيرد و با خودرويي که دنده عقب به انتهاي صف مي رود به شدت تصادف مي کند.
به نظر مي رسد کتاب قوانين راهنمايي و رانندگي که هنگام اخذ گواهينامه از آن نمره قبولي گرفته ايم را بايد دوباره بخوانيم و اين بار به آن عمل کنيم .